Refresh loader

Suomalaisen kulttuurin rikas historia

Suomalaisen kulttuurin rikas historia

Suomalainen kulttuuri on kokenut historian aikana monenmoista muutosta. Historiaan mahtuu niin henkiä kuin taidetta ja musiikkiakin. Kaikki nämä ovat muovanneet suomalaisen kulttuurin siihen muotoon, jossa se on nykyään. Nykyajan koulutus, uskonto ja asuintavat poikkeavat hyvin paljon siitä, mitä se oli aikojen alussa. Moni varmasti tietää, että Ruotsi ja sen kieli kuuluivat aikoinaan olennaisena osana Suomen kulttuuriin, mutta kuinka se ilmeni ja miten asiat muuttuivat?

1800-luku ja Kalevala

Suomen kulttuuri ja sen kehitys kulki 1800-luvulla käsi kädessä naapurimaa Ruotsin kanssa. Tästä haluttiin kuitenkin eroon ja alettiin etsimään uutta suuntaa. Elias Lönnrotin kokoama Kalevala toimi suunnannäyttäjänä suomalaisille ja se toimi eräänlaisena tienä omanlaiseen, suomalaiseen identiteettiin. Tähän saakka kaikki kirjallisuus oli ollut ruotsiksi, mutta Aleksis Kivi toi tähän muutoksen kirjoittamalla suomeksi.Kalevalan kansanrunot ovat suomalais-karjalaisia. Karjalaa taas pidettiin perisuomalaisen kulttuurin juurena ja kulttuurimme onkin sieltä lähtöisin. Perinteiseen karjalaiseen kulttuuriin kuului hyvin yleisenä suurperheet. Tämä eroaa paljon nykyisistä perhemuodoista. Suomen itsenäistyminen vaikutti luonnollisesti suomalaiseen kulttuuriin. Suomi oli oma valtionsa ja Ruotsin vaikutteet alkoivat pikkuhiljaa väistymään. Suomalaista kulttuuria ja tapoja pidettiin suuressa arvossa ja omaa kulttuuria alettiin kasvattamaan.

Suomen luonto

Suomen luonto

Suomen luonto ansaitsee oman kappaleensa, sillä se kuuluu olennaisesti suomalaiseen kulttuuriin. Jo kautta aikojen suomalaiset ovat arvostaneet luontoa suuresti ja sitä se on nykyäänkin. Kun tarkastellaan historiaa, luonto liittyy olennaisesti eri tapahtumiin. Sodat on käyty luonnossa ja sumuiset maisemat ja metsät kuvataankin monessa sotakertomuksessa. Luonto ja sen eläimet esiintyvät myös monessa suomalaisessa runo- ja lauluteoksessa. Luonto näkyy myös taidemaalauksissa. Lukemattomat taidemaalarit ovat ikuistaneet suomalaiset maisemat maalauksiin, jotka koristavat edelleen niin kotien kuin museoidenkin seiniä.Suomen luonto liittyy vahvasti myös Suomessa aikoinaan vallinneeseen haltiauskontoon. Suomalaiset uskoivat haltioiden suojelevan ihmisiä. Jokaisella perheellä oli omat haltiansa, jotka suojelivat heitä ja takasivat hedelmällisyyden. Uskomuksia oli muitakin. Esimerkiksi vainajat elivät Tuonelassa ja heidän mukaansa hautaan laitettiin erilaisia esineitä, joita vainajien uskottiin tarvitsevan kuoleman jälkeen. Tällaisia esineitä olivat esimerkiksi aseet ja korut.

Ruokakulttuurin muutokset

Suomen ruokakulttuurin saattoi aiemmin jakaa selkeästi lännen ja idän eri tyyleihin. Kun Länsi-Suomessa oli yleisenä tapana keittää ruuat, idässä käytettiin enemmän leivinuunia. 1900-luvun alkuuolella oli tapana nauttia päivän aikana kolme lämmintä ateriaa. Näistä puolenpäivän aikoihin syöty ruoka oli päivän tuhdein. Maitoa juotiin runsaasti. Jos verrataan Suomen nykyistä ruokakulttuuria, on eroja erityisesti maidon kulutuksessa. Lehmänmaidon kulutus on vähentynyt ja markkinoille on tullut 2000-luvun aikana runsaasti erilaisia kasviperäisiä maitojuomia, kuten kaura- ja soijamaito. Nykyään juustoa ja lihaa kulutetaan enemmän kuin ennen. Tänä päivänä keskitytään enemmän terveellisempään syömiseen ja kasviksia, hedelmiä ja marjoja syödään enemmän kuin ennen.Tämän päivän tuotevalikoima on huomattavasti laajempi kuin ennen ja sadan vuoden takaiset ihmiset olisivat varmasti hämmästyneitä nykyajan lukemattomista maitotuotteista ja pitkälle jalostetuista muista raaka-aineista. Tosin 2010-luvun loppupuolella painotetaan puhtaita ja luonnollisia raaka-aineita ja ihmisen hyvinvointiin panostetaan. Lähiruokaa arvostetaan suuresti ja moni hankkiikin keittiön raaka-aineet lähitiloilta ja torilta. Monet välttelevät pitkän matkan kulkeneita tuotteita, kuten lihaa. Kotimainen liha on suuressa suosiossa ja lihan alkuperän lisäksi suomalaiset ovat entistä enemmän kiinnostuneita eläinten elinoloista. Voidaan todeta, että suomalainen kulttuuri on kokenut historiansa aikana monenlaisia muotoja. Eri maiden ruokia otetaan avoimesti vastaan ja keittiöissä kokeillaan paljon uutta. Moni vanhojen aikojen tapa on kuitenkin säilynyt ja suomalainen kulttuuri on voimissaan.